Úvodní stránka - Šobrův den - XXXVII. konference o hyperlipoproteinemiích

Šobrův den 2023

Oficiální kongresové zpravodajství

21.07.2023

Zkušenosti s léčbou inklisiranem v klinické praxi

Na letošním Šobrově dni nemohlo chybět sdílení zkušeností s léčbou novým hypolipidemikem inklisiranem, které díky zcela inovativnímu mechanismu účinku malých interferujících molekul RNA (siRNA) stačí pacientům aplikovat subkutánně jen jednou za půl roku – a to nikoli pouze ve specializovaném centru, ale také v ordinacích ambulantních internistů, kardiologů a angiologů. Od 1. dubna 2023 má inklisiran stanovenu úhradu z veřejného zdravotního pojištění a lze jej pacientům podávat v tzv. režimu ZÚLP.

23.06.2023

Plošný dětský screening by měl v ČR být ustaven snad již letos

Jak se Vám líbilo na kongresu EAS v Mannheimu? Podařilo se tam udržet prapor problematiky FH a jejího screeningu? Jste optimistou? Mohlo by ještě letos dojít k uzavření dohod o zavedení screeningu v ČR?…

prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., CKTCH Brno

Zhlédnout
23.06.2023

Jak nízké koncentrace LDL cholesterolu ovlivňují koncentrace steroidních hormonů?

Jak nízké koncentrace LDL cholesterolu ovlivňují koncentrace steroidních hormonů?

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Zhlédnout
23.06.2023

Jak často a kdy dělat jaterní testy u pacientů s dyslipidemiemi?

Jak často dělat jaterní testy u pacientů s dyslipidemiemi? Mýty o statinech říkají, že statiny poškozují játra a ledviny. Jaká je pravda?

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, Praha

Zhlédnout
23.06.2023

Zkušenosti s inhibitory PCSK9 po pěti letech

Popsala jste zkušenosti s léčbou inhibitory PCSK9 na Vašem pracovišti, které patří k největším v Česku. Na indikačním semináři jste měli 742 pacientů za těch pět let. Víc než 570 jste nasadili na léčbu. Co bylo důvodem odmítl umí těch zbývajících?…

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D., III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Zhlédnout
23.06.2023

Agonisty GLP-1 bude snad brzy možné podávat dříve, zatím mají plátci ostudu

Hodně se vedou diskuze o tom, zda je diabetes kardiovaskulární onemocnění. Co si myslíte Vy? Agonisté GLP-1 jsou dnes víceméně indikovány už v první linii u pacientů s KV rizikem. Znáte nějaké…

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
23.06.2023

Pro koho bude kyselina bempedoová?

Na Šobrově dni hovoříte o kyselině bempedoové, která ještě letos vstoupí na český trh. Kterým pacientům bude určena?

MUDr. Eva Tůmová, Ph.D., III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Zhlédnout
23.06.2023

Co ukázala analýza pacientů s klinicky jistou a s pravděpodobnou FH na Slovensku?

Jaká diagnostická skóre u FH používáte na Slovensku? Jak na ně navazuje genetické vyšetřování? A za jakých podmínek je na Slovensku hrazeno?…

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., Metabolické centrum doktorky Rašlovej, s.r.o., Bratislava

Zhlédnout
23.06.2023

EAS 2023: Nové farmakoterapie v léčbě homozygotní FH

Zdůraznil jste, že u pacientů s homozygotní FH je těžké dosahovat cílových hodnot, daří se tak asi jen u pěti procent osob. Kromě LDL aferézy se jim ale dá nabídnout i mnohem více. Kromě lomitapidu jde i o další léky, mohl byste je popsat?

prof.MUDr. Vladimír Blaha CSc., III. Interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Zhlédnout
23.06.2023

Intervence hypertenze a dyslipidemie: dříve a společně

V klinické praxi je hypertenze stále léčena dříve než dyslipidemie, na kterou se často zapomíná, byť se oba rizikové faktory vyskytují zpravidla souběžně. Jaký na to máte pohled, doporučení?…

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, Praha

Zhlédnout
23.06.2023

EAS 2023: Co mne zaujalo z výzkumu a kliniky

Co Vás nejvíce zaujalo na letošním kongresu EAS v Mannheimu, který jste navštívil?

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, Praha

Zhlédnout